Print

groepeert 11 basisscholen, 6 secundaire scholen, 2 instellingen voor het buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs, een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs, een autonoom internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Onze organisatie maakt deel uit van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert als neutraal en pluralistisch.
Het verstrekken van neutraal onderwijs in een pluralistische omgeving vormt dan ook het meest fundamentele uitgangspunt van het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO).

Visie en missie:

 • Scholengroep 15 Limburg Noord behorend tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ontwikkelt als onderwijsverstrekker een onderwijsbeleid voor al haar instellingen.
 • De scholengroep creëert een kader waarbinnen al haar instellingen maximaal streven naar een warme leeromgeving voor leerlingen en cursisten.
 • In elke school verzorgt een professioneel team de lesopdracht en speelt met kennis van zaken in op de steeds veranderende maatschappelijke verwachtingen.
 • Het beogen van een optimale leerwinst voor elk kind, student of cursist, aangevuld met de nodige persoonlijkheidsontwikkeling, is het referentiepunt bij uitstek dat geldt als uitgangspunt bij de eindevaluatie van onze opdracht.
 • De scholengroep streeft naar:
  • de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitszorg;
  • de ontwikkeling van een rationeel geprogrammeerd onderwijsaanbod over de scholen heen;
  • de ontwikkeling van een degelijk personeelsbeleid;
  • het ondersteunen van een sterk beleidvoerend vermogen, met respect voor de eigen accenten;
  • het uitbouwen van een efficiënte, gespecialiseerde centrale administratie;
  • het ontwikkelen en implementeren van een goed doordacht communicatiebeleid;
  • het ondersteunen in dienstverlening m.b.t. infrastructurele problemen, juridische aspecten, financiën, welzijnswet, …

Onze kernwaarden zijn integriteit, loyaliteit, respect, solidariteit en transparantie.