Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur staat in voor het dagelijkse beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep. Deze mandaatfunctie wordt toegewezen aan één van de schooldirecteurs uit de scholengroep.

De Algemeen Directeur van onze scholengroep is:

De heer Björn Desair
Hospitaalstraat 99
3582 Beringen
Tel. 011/260910