GO! BS de Brug

Drukwerk

Visie

Meertalig je toekomst tegemoet in BS de Brug GO! Bocholt

BS de Brug is een energieke, eigentijdse basisschool die vooral toekomstgericht handelt.

Wij streven ernaar om voor alle kinderen de meest ideale leef- en leerplek te creëren waarin vooral het plezier voor het leren en het nieuwe wordt aangemoedigd. Binnen ons pedagogisch- didactisch handelen wordt  vooral de zelfontplooiing gestimuleerd.

Via talensensibilisering ontdekken onze kinderen vanaf de kleutertuin spelenderwijs andere talen.

Wij leggen onze focus via taalinitiatie op het Engels in de derde graad naast het formele Frans en doen aan taalinitiatie Frans vanaf 3de kleuterklas.

Via meertaligheid zetten wij jonge mensen nog sterker in de wereld en bereiden wij hen nog beter voor op een uitdagende verdere schoolloopbaan en het leven in het algemeen.

Wij vinden het belangrijk om de talenten van onze kinderen te ontwikkelen als voortrekker van zichzelf en anderen te laten groeien.

Durven – mondig zijn en initiatief nemen zijn dan ook belangrijke competenties die onze leerlingen verwerven.

Onze kinderen leren vooral uniek te zijn en te blijven waardoor ze als een sterke persoonlijkheid hun plek vinden in een uitdagende wereld.

Gratis leerlingenvervoer  voor kleuters tot 6 jaar en alle leerlingen vanaf 4 km

Voor- en naschoolse opvang Scooby-Doo, Brugstraat 22b Bocholt en Koedriestraat 10a Kaulille

 Basisschool de Brug bouwt school rond je kind. 

BS de Brug GEBOUW BS de Brug GEBOUW 2

welbevinden     verjaardag     tellen     muzische vorming     les couleurs     le champignon     ict2     het weer     gevoelens     boerderij

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: www.debrugbocholt.be.

Contactgegevens

Brugstraat 22
3950 Bocholt
tel.089/46 19 51
fax 089 46 32 22
e-mail: bs.bocholt@g-o.be