GO! Freinetschool ‘De Step’

Visie

Kinderen zijn volwaardige mensen, nog klein en volop in ontwikkeling maar evenwaardig aan volwassenen. Op hun ontdekkingsreis naar zichzelf en hun plaats in de wereld hebben zij alle recht op steun en begeleiding.
De Step wil, samen met de ouders, kinderen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Het welbevinden is voor ons de hoeksteen in de ontwikkeling van elk kind. Hoe beter een kind zich in zijn vel voelt, hoe groter zijn kansen om zich ten volle te ontplooien.

Als school stellen wij de totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind voorop. Emotionele, sociale, lichamelijke, creatieve en muzische vaardigheden en waardenbeleving krijgen evenveel ontplooiingskansen als de cognitieve vaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Leren aanzien wij als een ervaringsgericht proces. Wat hen boeit, is ons vertrekpunt. Natuurlijk leren gaat niet altijd vanzelf en wordt aangevuld met schoolse instructie.

Het spelend leren wordt maximaal aangewend in het ontwikkelingsproces.

Wij gaan uit van de eigen aard van kinderen. Elk kind is uniek, elk kind evolueert op eigen manier en tempo. Bij belemmeringen wordt gezocht naar het beste alternatief.

Het accent ligt op het samenleven in groep waarbij overleg en samenwerking uitgangspunten zijn.

Op basis van participatie en inspraak wordt in het grootst mogelijk overleg bepaald hoe het onderwijs verloopt en welke cultuur er leeft.

Als partners in de school dragen ouders ook verantwoordelijkheid en engagement. Engagement is vrijwillig, niet vrijblijvend.

Deze manier van omgang en schoolorganisatie vraagt duidelijke structuren en afspraken. Afspraken worden zoveel mogelijk in samenspraak gemaakt.

Leerkrachten zijn deskundige begeleiders, te midden van de kinderen. Zij zorgen voor een inspirerend en creatief leerklimaat. Zij tonen ook een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van de kinderen en volgen hen op de voet.

De Step gelooft in een maatschappelijk model dat gebaseerd is op waarden en normen. Deze waarden en normen worden dagdagelijks in praktijk gebracht.

Onze school wil een open venster op de wereld zijn. Als deel van de samenleving hebben wij oog voor de actualiteit en de maatschappelijke evoluties.

Naast leercentrum is de school een leefplek voor kinderen, begeleiders en ouders. De ruimte moet uitnodigen tot contact en samenzijn en een evenwicht bieden tussen huiselijke gezelligheid en didactisch-pedagogische voorzieningen.

Naar school gaan in De Step is een bewuste keuze voor het hele gezin. Dit onderwijsproject is alleen realiseerbaar mits een grote betrokkenheid en engagement van ouders, begeleiders en kinderen.

 

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: http://destep.be/website/.

Contactgegevens

Salviastraat 7
3580 BERINGEN
tel.:011/ 42 29 77
fax:011/ 45 27 43
e-mail: info@destep.be