GO! Leefschool De UitvLinder

Visie

Leefschool De UitvLinder is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te leven. In een gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.

Wie niet goed in zijn vel zit komt tot niets. Alles in onze leefschool is er om je kind een gevoel van welbehagen te geven zodat het kan worden tot een honderdvoud van wat het al is.

We geven hem of haar structuur, maar geen keurslijf.

Openheid… Ja! Maar ook beleefdheid en correctheid.

Creativiteit… Ja! Maar geen onnoemelijke slordigheid.

We leren onze kinderen durf, maar geen overmoed.

We leren onze kinderen THUIS zijn in de WERELD.

Het spreekt voor zich dat wij net zoals in andere basisscholen de eindtermen bereiken, maar hierbij hanteren wij een totaal andere methode die vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind.

Het concept leefschool werd door de pedagoog Carl Medaer  ( België) ontwikkeld en is gebaseerd op 5 fasen:

 • Geborgenheid en veiligheid
  pantoffels, sfeerlampjes, kussens, onze hele school is ingericht als een groot huis met vele hoekjes en kamers waar elk kind zich snel kan thuis voelen. In de centrale ontmoetingsruimte, zeg maar de living, is er plaats voor een spel, een optreden, een stevig gesprek en overleg. De klassen liggen als kamers in het verlengde rond de living. Je vindt er een knusse zithoek voor een kringgesprek ’s morgens, een computerhoek, een leerhoek met werktafels en een ruim bord, grote tafels om werkstukken te maken en als je naar buiten kijkt, zie je misschien wel de groententuin. Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, kan hij de wereld beginnen ontdekken.
 • Zelfbewustzijn en sociaal leven
  net zoals er thuis broertjes of zusjes zijn, leef en leer je op school samen met kinderen van verschillende leeftijden. In deze leefgroepen steekt je kind veel op van de oudere leerlingen en zorgt het op zijn beurt voor de kleintjes. Papa’s en mama’s springen even binnen, helpen een handje of komen gewoon meegenieten van een afsluiting. In deze huiselijke sfeer mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze groeien in sociale omgang. Talenten staan centraal. We leren onze sterke en minder kanten ontdekken, en hiermee omgaan. Ook gaan kinderen constant in interactie met elkaar en leren ze bovendien hoe ze hun gevoelens en gedragingen kunnen verwoorden en hoe ze conflicten kunnen oplossen.
 • Kritisch kiezen
  waarom en wat en hoe? Kinderen zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving onderzoeken. Op onze Leefschool bepalen ze zelf hun projectonderwerpen: dino’s, de ruimte, hoe bouw ik een huis… vanuit hun eigen interesses leren kinderen om gericht informatie op te zoeken, uitstapjes te regelen, een product voor te stellen.
 • Leren door ervaren
  de kleine ontdekkingsreizigers leren nu zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden én hun tijdsindeling te plannen. Tijdens de lessen WO gaan de kinderen in groepjes actief leren en verwerken ze de leerstof op een ontdekkende en creatieve wijze.
 • Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving
  met alle bagage op zak kan, wil en durft je kind op een kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen. Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar kan daar op een gezonde manier mee overweg. Verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, terecht verdiende pluimen op de hoed steken…je kind wordt bevestigd in zijn zijn en voelt zich thuis in de wereld.

Om op een leefschool samen te leven met respect voor ieders vrijheid, mening … zijn er regels en maken kinderen, ouders en begeleiders samen afspraken.  Daardoor wordt een aangename, leerrijke leefomgeving geschapen. Wil je meer over onze school weten kan je steeds onze website raadplegen.

Leefschool De UitvLinder 9 Leefschool De UitvLinder 8 Leefschool De UitvLinder 7 Leefschool De UitvLinder 10 Leefschool De UitvLinder 6 Leefschool De UitvLinder 5 Leefschool De UitvLinder 4 Leefschool De UitvLinder 3 Leefschool De UitvLinder 2 leefschool De Uitvlinder 1

 

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: http://deuitvlinder.be/.

Contactgegevens

Noordervest 33
3990 PEER
tel.:011/ 61 12 35
fax:011/ 61 12 37
e- mail: bs.peer@g-o.be