CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waarop scholen, leerlingen, ouders en andere partners beroep kunnen doen voor ondersteuning, informatie en dienst- & hulpverlening.

Het centrum zorgt binnen deze scholengroepen voor de leerlingenbegeleiding en de ondersteuning van de scholen, met aandacht voor het welbevinden, betrokkenheid, binnen een gezonde, vertrouwelijke en veilige omgeving.

CLBchat2016_01

Wil je  iets vertellen, maar weet je niet aan wie?
Via de CLBch@t kan je (anoniem) je verhaal vertellen, een vraag stellen … of samen met je chatbegeleider van het CLB bekijken wat je zou willen bereiken en hoe je dat kan aanpakken.

Voor meer informatie of om een gesprek met hen te starten, kan je op het logo van CLBch@t klikken.

Website

Wil je meer weten over het CLB? Neem dan zeker een kijkje op de website: www.clblimburgnoordadite.be.

Contactgegevens

Sint- Margrietstraat 13
3580 BERINGEN
tel.: 011/ 45 62 70
fax: 011/ 45 62 70
e-mail: clb.limburg.noord-adite@g-o.be