College van Directeurs

De Algemeen Directeur is voorzitter van het College van Directeurs. Hierin zetelen de Coördinerend Directeur, Directeur- Coördinator en alle directeurs/ beheerders van de instellingen die deel uitmaken van de scholengroep.

Het College van Directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de
scholengroep behoort.

De onderstaande directeurs maken in onze scholengroep deel uit van het College van Directeurs:

Algemeen Directeur
dhr. Björn Desair
bjorn.desair@sgr15.be

CODICO
mevr. Anne Smeyers
annesmeyers@sgr15.be

mevr. Freya Konings
freya.konings@sgr15.be

Directeur BS de Brug (Bocholt)    
mevr. Anne-Mie Michielsen
bs.bocholt@g-o.be

Directeur Freinetschool De Step (Beringen)
mevr. Reinhilde Cortvrient
info@destep.be

Directeur BS XCL Wegwijs (Lommel)
mevr. Hilde Bortels
directie@xclwegwijs.be

Directeur BS De Horizon (Hamont- Achel)
mevr. Hilde Ceyssens
hilde.ceyssens@bs-dehorizon.be

Directeur BS ’t Ateljeeke (Beringen)
mevr. Dilek Tasdemir
directie@ateljeeke.be

Directeur BS Ter Duinen (Hechtel)
dhr. Rudi Slegers
bs.hechtel@g-o.be

Directeur BS Piramide (Leopoldsburg)
mevr. Loore Schreurs
directie@bsleopoldsburg.be

Directeur BS XCL Eigenwijs (Lommel)
mevr. Bianca Dierckx
directie@xcleigenwijs.be

Directeur BS De Wingerd (Overpelt)
mevr. Carine Vangeel
carine.vangeel@de-wingerd.info

Directeur Leefschool De UitvLinder en Freinetschool ’t Perenboompje (Peer)
mevr. Sarah Candreva
bs.peer@g-o.be

Directeur BS XCL Stapsgewijs (Lommel)
mevr. Evie Parys
directie@xclstapsgewijs.be

Directeur BS Methodeschool Ondersteboven (Lommel)
mevr. Elly Huysmans
directie@ondersteboven.eu

Directeur MPI Zonneweelde (Lommel)
dhr. Marco Schepers
directeur@mpizonneweelde.be

Beheerder opvangcentrum De Veerkracht (Lommel)
dhr. Tom Caubergs
tom.caubergs@g-o.be

Directeur Atheneum Leopoldsburg 
dhr. Marc Aerts
directie@atheneumleopoldsburg.be

Directeur MS Leopoldsburg 
dhr. Johan Schepkens
directie@middenschoolleopoldsburg.be

Directeur Atheneum Mercurius (Lommel)
dhr. Antonio Pascale
antonio.pascale@campusmercurius.be

Directeur MS Mercurius (Lommel)
dhr. Chris Cuyvers
chris.cuyvers@campusmercurius.be

Directeur Atheneum Overpelt
mevr. Rianne Vanhulsel
rianne.vanhulsel@atheneumoverpelt.be

Directeur MS De Wingerd
mevr. Nele Adriaenssens
nele.adriaenssens@de-wingerd.info

Directeur SBSO Zonneweelde (Lommel)
dhr. Gert Jannes
directie.sbsolommel@g-o.be

Directeur CVO LINO (Lommel)
dhr. Kristof Severens
kristofseverens@cvolino.be

Beheerder Internaat De Immert (Leopoldsburg)
mevr. Ilse Gombeer
info@immert.be

Directeur CLB (Beringen)
mevr. An Dylst
an.dylst@g-o.be