College van Directeurs

De Algemeen Directeur is voorzitter van het College van Directeurs. Hierin zetelen de Coördinerend Directeur, Directeur- Coördinator en alle directeurs/ beheerders van de instellingen die deel uitmaken van de scholengroep.

Het College van Directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de
scholengroep behoort.

De onderstaande directeurs maken in onze scholengroep deel uit van het College van Directeurs:

Algemeen Directeur
dhr. Björn Desair
bjorn.desair@sgr15.be

Directeur- Coördinator
mevr. Anne Smeyers
annesmeyers@sgr15.be

Wnd. Coördinerend Directeur
mevr. Marie- Rose Weerts
marie-rose.weerts@sgr15.be

Directeur BS de Brug (Bocholt)    
mevr. Anne-Mie Michielsen
bs.bocholt@g-o.be

Directeur Freinetschool De Step (Beringen)
mevr. Reinhilde Cortvrient
coordinatie@destep.be

Directeur Daltonschool De Kleine Ontdekker (Lommel)
mevr. Sandra Vranken
bsdekleineontdekker@g-o.be

Directeur BS De Horizon (Hamont- Achel)
mevr. Hilde Ceyssens
hilde.ceyssens@g-o.be

Directeur BS ’t Ateljeeke (Beringen)
mevr. Dilek Tasdemir
directie.ateljeeke@g-o.be

Directeur BS Ter Duinen (Hechtel)
dhr. Rudi Slegers
bs.hechtel@g-o.be

Directeur BS Piramide (Leopoldsburg)
mevr. Elly Huysmans
directie@bsleopoldsburg.be

Directeur BS Kla4tje (Lommel)
mevr. Hilde Bortels
kla4jte@g-o.be

Directeur BS De Wingerd (Overpelt)
mevr. Carine Vangeel
carine.vangeel@de-wingerd.info

Directeur Leefschool De UitvLinder en Freinetschool ’t Perenboompje (Peer)
mevr. Sarah Candreva
bs.peer@g-o.be

Directeur BS Stapsgewijs (Lommel)
mevr. Lilianne Heylen
info@stapsgewijs.be

Directeur MPI Zonneweelde (Lommel)
dhr. Marco Schepers
directeur@mpizonneweelde.be

Beheerder opvangcentrum De Veerkracht (Lommel)
mevr. Evie Parys
evie.parys@g-o.be

Directeur Atheneum Leopoldsburg 
dhr. Marc Aerts
ka.leopoldsburg@g-o.be

Directeur MS Leopoldsburg 
dhr. Johan Schepkens
directie@middenschoolleopoldsburg.be

Directeur Atheneum Mercurius (Lommel)
dhr. Antonio Pascale
ka.lommel@g-o.be

Directeur MS Mercurius (Lommel)
dhr. Chris Cuyvers
ms.lommel@g-o.be

Directeur Atheneum Overpelt
mevr. Rianne Vanhulsel
rianne.vanhulsel@atheneumoverpelt.be

Directeur MS De Wingerd
dhr. Noël Severens
ms@de-wingerd.info

Directeur SBSO Zonneweelde (Lommel)
dhr. Gert Jannes
sbso.lommel@g-o.be

Directeur CVO LINO (Lommel)
dhr. Kristof Severens
kristofseverens@cvolino.be

Beheerder Internaat De Immert (Leopoldsburg)
mevr. Ilse Gombeer
info@immert.be

Directeur CLB (Beringen)
mevr. An Dylst
an.dylst@g-o.be