Contractueel personeel

Elke dag weer moet er voor gezorgd worden dat alle leerlingen veilig en stipt op school geraken met de schoolbus, moeten de klaslokalen netjes in orde zijn en tevens moet ook de innerlijke mens versterkt worden. De logistieke ondersteuning door de schoonmaakploeg, het keukenpersoneel en de buschauffeur en -begeleider zijn dan ook onontbeerlijk voor de goede werking van de school.

De bovenstaande personeelsleden worden via een arbeidsovereenkomst op scholengroepniveau tewerkgesteld in een instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze wordt afgesloten door enerzijds de algemeen directeur van de scholengroep en anderzijds de werknemer. De contractuele arbeiders en bedienden worden, naargelang de behoeften, rechtstreeks aangeworven via de scholengroep.

Indien u wenst te solliciteren, dient u uw sollicitatiebrief en CV te versturen naar de Centrale Administratie van Scholengroep 15 Limburg Noord, Hospitaalstraat 99, 3582 Beringen, of per mail naar info@sgr15.be.