GO! De Veerkracht

GO! IPO De Veerkracht

Visie

IPO De Veerkracht is een Internaat met permanente openstelling. 7 dagen op 7 zorgen we voor opvang van maximum 30 kinderen uit het buitengewoon onderwijs op schoolvrije dagen en vakanties. Onze jongeren zijn geplaatst door de Jeugdrechtbank , het OCJ of toegeleid door het  CLB.

Een professioneel team van opvoeders, kinderverzorgers, verplegers en orthopdagogen biedt via een goed gestructureerde werking zorg op maat aan elk kind. Emotionele veiligheid en een grote voorspelbaarheid staan daarbij centraal.

We beschikken over 2 leefgroepen waarin elk kind over een eigen eigen kamer beschikt in een prachtig nieuw gebouw gelegen in het groen nabij de “Sahara”. Naast groepsgerichte activiteiten wordt continu rekening gehouden met  de individuele mogelijkheden van de jongeren. Alles wordt in het werk gesteld om een huiselijk en warm kader te creëren.

Onze medewerkers zijn geëngageerd om levenslang te leren, bijscholingen te vormen en mee te zijn met de nieuwste pedagogische tendenzen. De rol van de ouders blijft ontzettend belangrijk. Zo wil IPO De Veerkracht een grondige contextbegeleiding uitbouwen om nog beter in te spelen op de leefwereld van het kind en het betrokken gezin met raad en daad maximaal te ondersteunen.

GO! Internaat De Veerkracht

Visie

Het doel van de GO! internaten van Scholengroep 15 Limburg Noord is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Het internaatsteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (internen, ouders en school). Het internaat biedt structuur en een veilige omgeving waardoor de internen zich thuis kunnen voelen. Daarnaast heeft het internaat ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennis maken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden.

Het internaat biedt begeleiding aan kinderen die school lopen in het buitengewoon onderwijs. De kinderen worden ingedeeld in leefgroepen, rekening houden met hun sociaal, emotioneel en intellectueel niveau. We hebben oog voor zorg op maat. We creëren een veilige en aangename leefsfeer. We stimuleren zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk. De leefgroepen worden begeleid door opvoeders en kinderverzorgers, ondersteund door een team van orthopedagogen. Dagelijks is er een verpleegkundige aanwezig om de medische opvolging van de kinderen te garanderen. Ieder kind heeft een individuele slaapkamer, grenzend aan de centrale leefruimte. Indien uw kind nood heeft aan specifieke therapieën, werken we samen met externe partners. De Veerkracht is gelegen grenzend aan natuurgebied ‘De Sahara’ en op wandelafstand van tal van recreatieve mogelijkheden.

Grotendeels lopen onze kinderen school te SBSO of MPI Zonneweelde. Samenwerkingsverbanden met andere scholen zijn mogelijk na overleg.

Ingang IPO Gevel IPO Leefruimte 2 Leefruimte

 

Website

Wil je meer weten over ons opvangcentrum? Neem dan zeker een kijkje op onze website: http://mpizonneweelde.be/opvangcentrum-de-veerkracht/.

Contactgegevens

Speelpleinstraat 79
3920 LOMMEL
tel.:011/ 34 91 40
e-mail: mpi.lommel@gemeenschapsonderwijs.be