GO! Methodeschool MS Leopoldsburg

Visie

Binnen onze campus kan u kiezen voor een afdeling die bestempeld wordt met de term ‘methode’. Deze term wijst erop dat leerlingen in deze richting worden opgeleid via een moderne ‘methodische’ aanpak.

Onze methodeafdeling biedt aan leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs een studieaanbod dat inhoudelijk volledig overeenstemt met de leerdoelen voor de eerste graad, maar methodisch en didactisch vooral gericht is op het zelfsturend leren. Door een vorming die gebruikt maakt van klassikale instructiemomenten en gezamenlijke studieprojecten trainen de jongeren de ontwikkeling van attitudes die hen voorbereiden op hun rol in een lerende en multidisciplinaire samenleving. De leerling staat centraal in het onderwijs. De leraren vertrekken dan ook vanuit de leefwereld van de kinderen. Vanuit de realiteit bereiden zij de leerling voor op het latere leven. Zij besteden aandacht aan kennis, vaardigheden, attitudes en competenties. Zij werken aan de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van elke jongere.

KERNPIJLERS

Binnen onze methode-afdeling vinden we het erg belangrijk dat uw kind de kans krijgt zich zo breed mogelijk te ontplooien. Daarom willen we, naast het cognitieve aspect, zeker ook aandacht besteden aan de motorische en affectieve ontwikkeling van uw kind. Hoofd, handen en hart moeten samenwerken en onbevooroordeeld ontwikkeld worden.

Onderstaande pijlers omvatten de kerngedachtes waarnaar wij streven.

  • WELBEVINDEN
  • ZELFSTANDIGHEID
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • SAMENWERKEN
  • SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE GERICHTHEID

PROJECTWERKING

De grootste troef binnen de methode-afdeling is de project-werking. Deze projecten ontstaat voor en door de leerlingen. Zij brengen aan over welk onderwerp ze nader onderzoek willen doen en ook welke opdrachten zij hieraan willen koppelen. Zo spelen we niet alleen in op de leefwereld van de leerlingen, maar krijgen we ook de kans vakoverschrijdend te werken, hetgeen soms weinig aan bod komt in het traditioneel onderwijs. De leerlingen werken gezamenlijk aan opdrachten en krijgen inzicht in hun eigen sterktes en zwaktes. Ze leren ook zichzelf en hun klasgenoten te evalueren.

PICT0008 P3150176 P3150153 P3150125-2 methode10 methode9 methode7 methode4 methode3 index.php Dia41 Dia37

 

Website

Wil je meer weten over onze school? Neem dan zeker een kijkje op onze website: http://www.middenschoolleopoldsburg.be/index.php?p=Freinet.

Contactgegevens

Atheneumstraat 2
3970 LEOPOLDSBURG
tel.: 011/ 34 31 04
fax: 011/ 39 17 09
e-mail: ms.leopoldsburg@g-o.be