GO! Methodeschool XCL EigenWijs

Methodeschool XCL EigenWijs legt de klemtoon op:

Samenwerken:

Kinderen en leerkrachten leren van elkaar. Ze leren niet alleen van elkaar maar leren ook samen te leven. Methodeschool EigenWijs wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten , ouders en schoolbestuur op een ongedwongen maar gestructureerde wijze samenwerken.
Aangezien er steeds twee leerjaren per klas aanwezig zijn leren kinderen voor elkaar te zorgen. Methodeschool EigenWijs biedt op deze manier ruimte voor wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Betrokkenheid:

Kinderen moeten plezier beleven aan het steeds opnieuw ontdekken van het nog on(ge)bekende, ze moeten steeds op zoek zijn naar hun specifieke talenten en de grens van hun eigen kunnen. Van echt leren kan pas echt sprake zijn als kinderen ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. Op Methodeschool EigenWijs proberen we dit te stimuleren door een uitnodigende sfeer en een goede relatie tussen leerkrachten en kinderen. Met een aangepaste klasinrichting en organisatie trachten we een uitdagende leeromgeving te creëren.

Vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid:

Het woord “vrijheid” kan verwarring creëren. Vrijheid in Methodeschool EigenWijs is zeker geen synoniem van vrijblijvendheid.
De vrijheid van de kinderen zit voornamelijk in de planning van hun schoolwerk, waar ze willen werken, het materiaal waarmee ze dit willen doen en of ze samen of alleen werken. Kinderen leren hierdoor hun verantwoordelijkheid op te nemen
De kinderen leren rekening houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over hun eigen keuzes en verantwoording af te leggen over hun werk en hun resultaten.

Ervaringsgericht onderwijs

Elke vraag die door het kind gesteld wordt , is een voortdurend vraag-en-antwoord. Als een kind een vraag stelt, reikt de leerkracht niet de oplossing aan, maar begeleidt hij het in zijn zoektocht naar een mogelijk zinvol antwoord. Deze zoektocht gebeurt zelfstandig maar niet alleen. Samen met de leerkracht gaan de kinderen dingen uitproberen (experimenteren), bronnen raadplegen en eigen weloverwogen antwoorden geven. Zo krijg je zelfredzame kinderen met de durf nieuwe vragen te stellen…

Experimenterend leren

Onze focus ligt op leren door te doen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zoveel mogelijk actief te zijn (d.w.z. doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren …). Via buitenactiviteiten, experimenteerklasjes, persoonlijke opdrachten … trachten we de betrokkenheid te verhogen en de inzichten in techniek en wetenschap spelenderwijs te laten verwerven.

Contactgegevens

Mudakkers 25
3920 Lommel
tel.: 011 54 25 25