Onderwijsloopbaan

In Scholengroep Limburg Noord zijn ruim 800 personeelsleden tewerkgesteld, gespreid over 22 instellingen.

Het decreet rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 maakt een indeling in:

Een derde groep medewerkers is het contractueel personeel (onderhoudspersoneel). In het vakjargon spreken wij van het ‘ meester-, vak- en dienstpersoneel’, kortweg MVD. Hun werk levert een belangrijke bijdrage aan de werking van de scholen.