Nieuwe raad van bestuur

Stel je kandidaat voor de nieuwe raad van bestuur!

  • Draag jij het pedagogisch project van het GO! een warm hart toe?
  • Voel jij er veel voor om mee te beslissen over specifieke beleidsaspecten van onze scholengroep?
  • Ben jij vanuit jouw (bedrijfs)expertise bereid tot het aanreiken van verfrissende ideeën op vlak van algemeen management, personeel, financiën of infrastructuur?
  • Wil jij je engageren om mee te werken aan en te beslissen over het optimaliseren van onze scholengroep?
Dan hebben we jouw kandidatuur nodig!

Wat doet zo’n raad van bestuur?

De raad van bestuur is bevoegd voor het:

  • algemeen beleid;
  • pedagogisch beleid;
  • personeelsbeleid;
  • materieel en financieel beleid

Kandidaatstelling

Om je kandidaat te stellen, download dit formulier en stuur het ingevuld, samen met uw cv terug naar bjorn.desair@sgr15.be ten laatste op 23 oktober 2017.

Meer informatie op de website van het GO!