Selectie- en bevorderingsambten

Naast wervingsambten (vb leraar, kleuteronderwijzer, leermeester, ….) zijn er in de onderwijsinstellingen ook een aantal selectie- en bevorderingsambten. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanstellingen in de ambten van directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator, coördinator DBSO, internaatbeheerder …

Als deze betrekkingen tijdelijk worden ingevuld, spreekt men van een waarnemende aanstelling; wordt een betrekking op een bepaald ogenblik vacant, dan kan de betrekking door de raad van bestuur openverklaard worden voor toelating tot de proeftijd, mutatie en nieuwe affectatie.

Om aangesteld te kunnen worden in een selectie- of bevorderingsambt moet een personeelslid wel voldoen aan een aantal decretale voorwaarden (o.a. een opleiding gevolgd hebben die leidt tot een vormingsattest voor het bewuste ambt).