Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijken die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen aangesteld worden voor een doorlopende duur over de schooljaren heen. Om aan de voorwaarden van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te voldoen moet u over een periode van tenminste drie schooljaren 720 dagen dienstanciënniteit in een bepaald ambt hebben verworven waarvan  minstens 600 dagen effectief gepresteerd.

Eens u aan deze voorwaarden voldoet, kan u ook uw voorrang laten gelden wanneer er tijdelijke uren in de scholengemeenschap/scholengroep vrij komen. Dit voorrangsrecht dient u aangetekend aan te vragen vóór 15 juni aan de raad van bestuur van de scholengroep waar u het voorrangsrecht heeft opgebouwd en wenst te laten gelden. 

Oproep TA TADD 2017-2018

TADD-formulier 2017_2018