Vaste benoeming

Een vaste benoeming biedt uiteraard meer voordelen dan een tijdelijk statuut maar daarvoor dient u eerst nog aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo dient u te beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit in het GO; u moet het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur hebben verworven en u dient op 31 december voorafgaand aan de benoemingsdatum als TADD-er in de scholengemeenschap aangesteld te zijn. Uiteraard dient u ook te beschikken over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs en mag uw laatste evaluatie geen onvoldoende geweest zijn.

Procedure voor het bekomen van een vaste benoeming, uitbreiding vaste benoeming, nieuwe affectatie of mutatie.

Scholengroep Limburg Noord doet een oproep aan alle personeelsleden om zich kandidaat te stellen voor een personeelsbeweging naar één of meer  vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten op 01.01.2019.

De vacant verklaarde betrekkingen worden toegewezen op 1 januari 2019. Indien u geïnteresseerd bent, kan u zich kandidaat stellen via één van de onderstaande formulieren:

Wanneer u meer informatie wenst te bekomen, kan u zich wenden tot de directeur of personeelsverantwoordelijke van uw instelling.

Wij wensen u alvast veel succes!