Wervingsambten

Een loopbaan starten in het onderwijs is niet altijd even eenvoudig. In het begin van uw carrière zal u wellicht aangewezen zijn op een aantal interims. Dit maakt het moeilijk om vanuit een privé-bedrijf de overstap naar het onderwijs te maken. U moet immers meestal een bepaalde opzegperiode in acht nemen, terwijl in het onderwijs snel gereageerd moet worden voor de invulling van interim-opdrachten. Onder andere door de reaffectatieregeling (voorrang van vastbenoemden bij de invulling van hun uren) ben je in het begin van het schooljaar nooit echt zeker van je job.

De drie belangrijkste stappen in een onderwijsloopbaan zijn de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en tot slot de vaste benoeming. Aan het begin van een onderwijsloopbaan krijg je steeds een tijdelijke aanstelling. Er zijn twee vormen van tijdelijke aanstelling, namelijk van bepaalde en doorlopende duur. Om vervolgens vast benoemd te geraken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Algemeen gesteld moet je minstens drie schooljaren gewerkt hebben vooraleer je aan een vaste benoeming kan beginnen denken.